Investigadors Visitants 2017

INVESTIGADORS visitants - 2017

 

El Programa  d’Investigadors Visitants està adreçat a investigadors en actiu que treballin en els camps del Federalisme Fiscal, Economia Política, Economia de la Imposició, Economia de la Innovació, Economia Urbana, Inversió en Infraestructures, Polítiques de Transport, Energia Sostenible, Competència i Consumidors en Mercats Energètics, que estiguin interessats en fer una estada de recerca de curt termini (1 o 2 setmanes) a l’IEB.

 

Els investigadors visitants es beneficiaran durant aquest periode de la competència en recerca de l’IEB en els camps esmentats. S’espera que participin en l’activitat del departament, el que inclou participació als seminaris, actes socials i reunions, així com interactuar amb els membres de l’IEB i els estudiants de postgrau. Els investigadors visitants podran reforçar els seus contactes amb els investigadors de l‘IEB i crear les bases per poder portar a terme projectes conjunts. Els investigadors visitants hauran d’impartir un seminari i contribuir a la Sèrie de Documents de Treball de l’IEB.

  

 

NOM AFILIACIÓ PAÍS PERÍODE

Remi Jedwab

George Washington University

Estats Units

16-03-2017
22-03-2017

Laurent Gobillon

Paris School of Economics

França

24-04-2017
28-04-2017

Horacio Larreguy

Harvard University

Estats Units

15-05-2017
17-05-2017

Giovanni Mastrobuoni

Collegio Carlo Alberto

Itàlia

23-05-2017
25-05-2017

Miguel Almunia

University of Warwick

Regne Unit

29-05-2017
02-06-2017