El V Simposi de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica analitza els reptes socials, polítics i industrials de la transició entre l’ús de combustibles fòssils i energies renovables
dimarts, 14 de febrer de 2017

 

La Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona va reunir, el passat 7 de febrer, a destacats noms de la comunitat acadèmica internacional per debatre sobre els reptes als que s’enfrontarà el sector energètic en els propers anys.

Investigadors de referència d’universitats espanyoles, europees i americanes en l’àmbit de l’economia de l’energia van aportar la seva visió sobre els diferentes aspectes que marcaran l’agenda del sector energètic, centrant-se en l’àmbit econòmic i en el disseny de polítiques. L’anàlisi es va enfocar a l’examen d’aspectes tecnològics, la reconfiguració dels mercats i la sostenibilitat.

Els professors Tooraj Jaasb, de la Durham University Business School, i Luís Cabral, de la New York University, van ser els ponents principals de la jornada. El professor Jamasb es va encarregar de la conferència inaugural, amb una presentació dedicada a les xarxes intel·ligents (Smart Grids) de distribució elèctrica. Durant la seva exposició va plantejar com les noves tecnologies aplicades a les xarxes permeten el desenvolupament de nous models de negoci. La conferencia va estar precedida per la presentació de la jornada, a càrrec de la directora de la Càtedra i investigadora de l’IEB, María Teresa Costa Campi, que va destacar la importància de la investigació per aconseguir superar els reptes que es plantegen en l’àmbit energètic. Per la seva part, el professor Cabral va tancar la jornada analitzant les últimes contribucions acadèmiques en l’àmbit de l’organització industrial i la seva aplicació al sector energètic. En concret, es va centrar en l’anàlisi de la competència en els mercats minoristes, en aspectes com el canvi de comercialitzador o els costos que aquests canvis poden comportar.

La taula ‘Reptes tecnològics al sector energètic’ va explorar qüestions rellevants relacionades amb els aspectes econòmics del desenvolupament tecnològic al sector energètic. En aquest sentit, es va debatre el model de futur del sector i la importància de l’eficiència energètica, principals apostes de la Comissió Europea pel compliment dels objectius de sostenibilitat. També es va analitzar la complementarietat necessària entre combustibles fòssils i les energies renovables, així com el paper de les tecnologies emergents per combatre les emissions de gasos d’efecte hivernacle al sector energètic, com la captura i emmagatzematge de carboni (CCS).

La taula ‘Energia i mercats’ es va centrar en la discussió sobre el nou disseny i les possibles modificacions dels mercats, donada la previsible menor participació de recursos fòssils. D’un costat, es va analitzar el mercat de drets d’emissions (ETS), destacant la seva incidència en les decisions d’inversió de les companyies que desenvolupen tecnologies per a combatre el canvi climàtic. I, d’altra banda, la necessitat de tenir un sistema flexible capaç d’acoblar la creixent participació de les energies renovables. En aquest procés de transformació dels mercats energètics es va destacar el paper dels consumidors, amb un rol que ha d’evolucionar d’una posició passiva com l’actual fins a un rol més actiu, participant en l’oferta de l’energia o gestionant la seva demanda.

Finalment, la taula ‘Energia i política mediambiental’ va posar l’èmfasi en els reptes reguladors que presenta l’arribada a un model energètic sostenible. Reptes que impliquen tant a les autoritats com a la societat en busca de l’equilibri òptim entre despeses de l’energia i grau de sostenibilitat. Per això, en aquesta taula s’han analitzat diferents mesures  per a la promoció de les energies renovables adoptades a diferents països europeus (Espanya, Alemanya i França) i el seu impacte en els consumidors. La presentació de la Dra. Elisa Trujillo-Baute, de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica, va analitzar l’impacte que han tingut els sistemes públics europeus de recolzament a les energies renovables sobre el preu final de l’electricitat que paguen tant els consumidors industrials com domèstics.

El V Simposi de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica va comptar amb més de 100 assistents. La inauguració de l’esdeveniment va anar a càrrec del Rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elías, que ha estat acompanyat del Director de l’Institut d’Economia de Barcelona, Martí Parellada, i de la Directora de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica, María Teresa Costa Campi.